Darowizna Od Ciotki Jaki Podatek?

Podatek od darowizn nie jest regulowany przepisami ustawy PIT i żadne przepisy tej ustawy nie znajdą zastosowania do opodatkowania darowizny. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów opodatkowanych na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jaki podatek trzeba zapłacić od darowizny?

od kwoty do 10 278 zł podatek wynosi 12%; od kwoty ponad 10 278 zł do 20 556 zł podatek wynosi 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł; od kwoty ponad 20 556 podatek wynosi 2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Ile wynosi podatek od darowizny 2021?

I grupa podatkowa (3% do kwoty 10 278 zł; 308,30 zł plus 5% nadwyżki ponad 10 278 zł przy przedziale kwotowym 10 278 zł – 20 556 zł; 822,20 zł plus 7% nadwyżki ponad 20 556 zł przy kwocie przekraczającej 20 556 zł)

Ile darowizny bez podatku 2021?

Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nieprzekraczającej: 1) 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej – małżonek (obecny, nie były), małżonek w separacji, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np.

Ile wynosi podatek od darowizny 2022?

Fakt otrzymania darowizny większej niż 4902 zł i mniejszej niż 10 278 zł, to podatek w wysokości 12%. Od kwoty 10 279 zł do 20 556 zł, należny podatek wynosi 1233,40 zł. Dodatkowo doliczane jest 16% od nadwyżki względem 10 278 zł. Od kwoty 20 557 zł do 29 999 zł, podatek równa się 2877,90 zł.

Ile wynosi podatek od darowizny 2020?

Stawki podatku prezentują się następująco: do 10 278 zł dla grupy I podatek wynosi 3%, dla grupy II – 7%, a dla grupy III – 12%. Następny przedział kończy się na 20 556 zł. Dla grupy I podatek wynosi 308 zł i 30 groszy i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł. Dla grupy drugiej – 719 zł i 50 groszy i 9% nadwyżki ponad 10 278 zł.

See also:  Jak Złożyć Wniosek O 500 Plus Przez Bank?

Ile wynosi podatek od darowizny dla obcej osoby?

Darowizna od obcej osoby

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn osoby „obce” należą do tzw. III grupy podatkowej, a więc kwota wolna od podatku wynosi zaledwie 4902 zł. Stawka podatku od nadwyżki tej kwoty wynosi 20%.

Jak obliczyć podatek od spadku 2021?

GRUPA I

  1. Nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku do 10 278 złotych – podatek od spadku wynosi 3 procent od kwoty nadwyżki;
  2. Nadwyżka od 10 278 do 20 556 złotych – podatek: 308,30 zł plus 5 procent nadwyżki ponad kwotę 10 278 zł;
  3. Nadwyżka powyżej 556 złotych – podatek: 822,20 zł plus 7 procent nadwyżki ponad kwotę 20 556 zł.

Jak obliczyć podatek od darowizny nieruchomości?

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według wskazanych w ustawie skal. Dla I grupy podatkowej: od kwoty ponad 9.637 zł do 10.278 zł podatek wynosi 3%. od kwoty ponad 10.278 zł zł do 20.556 zł podatek wynosi 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł.

Ile wynosi podatek od spadku po wujku?

Spadek w wysokości od 9 637 zł do 10 278 zł oznacza konieczność zapłacenia 3 procent podatku. Spadki warte od 10 278 zł do 20 556 zł wymagają zapłacenia 308,30 zł i 5 nadwyżki od kwoty 10 278 zł. Z kolei od spadków wartych ponad 20 556 zł trzeba zapłacić już 822,20 zł i 7 proc. nadwyżki od tej kwoty.

Jak liczy się 5 lat od darowizny?

Jeśli więc przykładowo podatnik powołałby się w 2016 r. na otrzymanie darowizny, której nigdy wcześniej nie zgłosił do opodatkowania, to wówczas termin przedawnienia prawa do wydania decyzji wynosi 5 lat licząc od końca roku, w który miało miejsce powołanie się na darowiznę.

See also:  Ile Wynosi Podatek Od Nieruchomości 2022?

Jaką kwotę można przekazać bez podatku?

Zgłoszenia darowizny nie trzeba dokonywać w sytuacji, gdy jej wysokość nie przekroczyła w sumie 9673 złotych dla obdarowanego z I grupy podatkowej, 7276 złotych dla II grupy i 4902 złotych dla III grupy – są to kwoty zwolnione z podatku od darowizn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.