Jak Złożyć Deklaracje Na Podatek Od Nieruchomości Elektronicznie?

 1. Wyszukaj swój urząd poprzez wyszukiwarkę na stronie głównej, a następnie ‘Przejdź do platformy eUrząd’
 2. Kliknij w zakładkę ‘Podatki Lokalne’
 3. Wybierz ‘Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości osób prawnych’ i kliknij ‘Załatw sprawę’
 4. Wypełnij potrzebne dane w formularzu, ‘Zapisz’ i przejdź ‘Dalej’

Czy deklaracje na podatek od nieruchomości można wysłać elektronicznie?

z 2019 r. poz. 1185), deklaracje na podatek od nieruchomości można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Deklarację należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jak zgłosić podatek od nieruchomości online?

Co musisz zrobić

 1. Wypełnij druk IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Złóż go w gminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
 3. Czekaj na decyzję o wysokości podatku.
 4. Zapłać podatek.

Jak wysłać deklaracje na podatek od nieruchomości?

Deklarację DN-1 można wydrukować, wypełnić i złożyć osobiście w urzędzie. Można ją złożyć także elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Gdzie składać deklaracje na podatek od nieruchomości?

Podatnicy podatku od nieruchomości składają informacje lub deklaracje do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów, budynków itp.).

Jak wysłać deklaracje podatkowa przez Epuap?

Aby użytkownik mógł wysłać deklarację PIT za pośrednictwem platformy e-PUAP w pierwszej kolejności musi on dokonać rejestracji. W tym celu należy stworzyć własne konto na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta, a następnie wypełnić wszystkie pola obligatoryjne, zaznaczone czerwoną gwiazdką.

Jak złożyć deklaracje podatkowa?

Aby to zrobić:

 1. wejdź w zakładkę e-Deklaracje.
 2. wybierz interesujący cię podatek i pobierz odpowiedni formularz.
 3. wypełnij formularz.
 4. podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi.
 5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO)

Jak zgłosić podatek od nieruchomości po zakupie mieszkania?

Deklarację podatkową powinieneś złożyć w terminie 14 dni od daty zakupu mieszkania (lub nabycia stosownego prawa), do organu właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości – prezydenta miasta, wójta gminy lub burmistrza.

See also:  Bgż Optima Co To Za Bank?

Jak zgłosić nabycie nieruchomości?

Nabycie nieruchomości należy zgłosić poprzez złożenie urzędzie gminy lub miasta specjalnej informacji (formularza IN-1), w której podajemy wszystkie niezbędne dane do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. Wzór takiej informacji zazwyczaj znajdziemy na stronie internetowej danego urzędu.

Na jakim druku zgłosić podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne składają informację (IN-1) o nieruchomości na podstawie, której obliczany jest należny podatek. Osoby prawne, w tym spółki, instytucje czy organizacje mają obowiązek złożenia deklaracji (DN-1) i samodzielnie obliczają wysokość podatku.

Czy gmina powinna składać deklaracje na podatek od nieruchomości?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych gminy są podatnikami podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących ich własność: nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i niepodlegających wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania.

Kto musi złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości?

W sytuacji, gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne (art. 6 ust. 11 u.p.o.l.).

Jak zrobić przelew za podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości można zapłacić przelewem na rachunek bankowy. Wpłat bez dodatkowych opłat można dokonać: we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji i filli.

Gdzie sprawdzic podatek od nieruchomości?

 1. Wyszukaj urząd na stronie głównej i ‘Przejdź do platformy eUrząd’
 2. Jeśli chcez zapłacić – kliknij w ‘Saldo’ wybranego podatku, zaznacz płatność i kliknij ‘Płacę’
 3. Wybierz opcję ‘Zapłać poprzez PayByNet’

Gdzie składać in1?

Informację IN-1 możesz złożyć osobiście w wybranym Urzędzie, ale też wysyłając dokumenty pocztą lub elektronicznie.

Kiedy składa się deklaracje na podatek od nieruchomości?

Wypełniony formularz (DN-1) deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikiem ZN-1/A i ewentualnie ZN-1/B – do 31 stycznia każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (zmianę, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.