Kiedy Podatek Od Smartfonow?

Zgodnie z zapowiedziami ustawa, na mocy której od producentów sprzętu elektronicznego pobierana byłaby nowa opłata, ma trafić do Sejmu jeszcze w grudniu. Szansa na to, że w tym przypadku zadziała legislacyjny ekspres jest jednak niewielka. Tym samym tzw. opłata od smartfonów wejdzie w życie prawdopodobnie w 2021 r.
Według planów rządu, opłata reprograficzna nałożona na nowe urządzenia będzie wynosić w większości przypadków 4 procent. W projekcie rozporządzenia nie wymieniono jednak telefonów – danina nazywana potocznie „podatkiem od smartfonów” może je więc oszczędzić.

Kiedy wejdzie podatek od smartfonow?

Opłata reprograficzna (podatek od elektroniki). Podwyżki cen laptopów, komputerów, dekoderów, telewizorów i tabletów czekają nas wszystkich, jeśli w życie wejdzie ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego.

Kiedy wchodzi opłatą reprograficzną?

6 lipca 2021 r.

Czy opłatą reprograficzną to podatek?

Opłata reprograficzna to nie nowy podatek. Jest to forma zryczałtowanej jednorazowej rekompensaty oddawanej artystom przez producentów i importerów sprzętu elektronicznego umożliwiającego tzw. dozwolony użytek osobisty”. Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego wywołała liczne kontrowersje.

Dlaczego opłatą reprograficzną?

Główny powód rekompensaty to możliwość niekomercyjnego korzystania z dzieł na urządzeniach elektronicznych. Opłata reprograficzna jest ściśle związana z prawem autorskim, a konkretnie z dozwolonym użytkiem, który zezwala na tworzenie kopii w celach prywatnych.

Ile wynosi podatek od telefonu?

Stawka nowej opłaty od elektroniki ma wynieść około 6 proc. Obciążone nią będą m.in. smartfony, telewizory, tablety oraz komputery. Ceny urządzeń mogą średnio wzrosnąć od 300 do 600 zł.

Jaki jest podatek od laptopów?

Dlatego nie widzimy potrzeby nakładania nowej opłaty. Z szacunków Federacji Konsumentów wynika, że jeżeli urządzenia takie jak smartfony, tablety czy laptopy zostaną objęte opłatą reprograficzną w wysokości do 6 proc., to ich ceny wzrosną nawet o kilkaset złotych.

Na czym polega ustawa Reprograficzna?

Opłata reprograficzna (ang. copyright levies, CL) – opłata uiszczana na rzecz podmiotów praw autorskich (np. autorów) w ramach „godziwej rekompensaty” za straty, które podmioty praw autorskich ponoszą z powodu kopiowania utworów na dozwolony użytek prywatny.

See also:  Gdzie Sprawdzic Czy Ktos Wzial Na Mnie Kredyt?

Co z opłata reprograficzną?

Ze względu na to, że obecnie funkcjonująca ustawa nie zapewnia dużych wpływów w związku z opłatą reprograficzną, planowana jest jej zmiana i poszerzenie o wcześniej wymienione sprzęty, takie jak telewizory, karty pamięci, smartfony, tablety i inne urządzenia wyposażone w wejście USB.

Leave a Reply

Your email address will not be published.