Podatek Ppe Ile Procent?

PPE – podatek o wysokości 17% Ta stawka przewiduje podatników, którzy wykonują wolne zawody. Mowa tu przede wszystkim o przedstawicielach zawodów medycznych, w tym lekarzach, dentystach oraz weterynarzach. Ta stawka dotyczy także położnych i pielęgniarek. Objęci nią są także tłumacze.

Leave a Reply

Your email address will not be published.