Promesa Kredytowa Co To Jest?

Promesa kredytowa to oficjalny dokument wydawany przez bank. Jest to pisemna obietnica wobec klienta, w której bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu w określonej wysokości pod warunkiem spełnienia przez wnioskodawcę wskazanych warunków. Promesa kredytowa przyjmuje formę zaświadczenia opatrzonego pieczęcią banku.
Promesa to w języku prawniczym przyrzeczenie wykonania określonej czynności. W przypadku promesy kredytowej obietnica dotyczy udzielenia kredytu w określonej wysokości i jest składana na piśmie przez bank wnioskodawcy.

Co to jest promesa kredytu?

Promesa kredytowa jest dokumentem, w którym bank obliguje się do wykonania określonej czynności — w tym wypadku zobowiązanie będzie dotyczyć udzielenia kredytu na określoną kwotę. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest ona gwarantem otrzymania kredytu hipotecznego lub innego rodzaju produktu finansowego.

Co to jest promesa?

Promesa – przyrzeczenie, obietnica dokonania określonej czynności lub spełnienia określonego świadczenia, a także zobowiązanie organu państwowego do wydania decyzji po dopełnieniu przez zainteresowanego odpowiednich formalności. Jest to jednocześnie nazwa dokumentu zawierającego takie przyrzeczenie.

Jak działa promesa?

Najprościej mówiąc, promesa to dokument potwierdzający zobowiązanie się do wykonania konkretnej czynności. W tym przypadku jest ona oficjalną obietnicą banku do udzielenia nam kredytu na wnioskowaną kwotę.

Co zawiera promesa?

Najprościej rzecz ujmując, promesa banku jest dokumentem potwierdzającym zobowiązanie się do wykonania konkretnej czynności. W tym konkretnym przypadku to obietnica banku dotycząca udzielenia Ci kredytu na kwotę, o której wnioskujesz.

Ile trwa promesa?

Jej termin ważności wynosi 30 dni od wydania. Promesa kredytowa może wystąpić w kilku wariantach. Po pierwsze, jako promesa, która tylko potwierdza ewentualną możliwość zaciągnięcia przez potencjalnego kredytobiorcę kredytu we wnioskowanej wysokości.

Czy promesa jest wiążącą?

Dzięki podpisanej promesie zatrudnienia pracownik otrzyma wiążącą prawnie obietnicę dostania pracy w nowej firmie, przez co ryzyko związane z odejściem nie będzie tak duże. Promesa zatrudniania to nie tylko pomoc dla pracownika, ponieważ pracodawcy też mogą zyskać na podpisaniu tego typu umowy cywilnoprawnej.

See also:  Co To Jest Kredyt Denominowany?

Kiedy potrzebna jest promesa?

Promesa kredytowa chroni więc interesy kupującego w dwóch aspektach: po pierwsze znacząco minimalizuje ryzyko nieotrzymania kredytu, ponieważ bank deklaruje chęć jego przyznania na określonych warunkach, po drugie natomiast stanowi sensowny argument podczas negocjowania wysokości zadatku, można więc wnioskować o jego

Co to jest promesa od pracodawcy?

Promesa zatrudnienia inaczej nazywana jest umową przedwstępną. Ta umowa cywilnoprawna stanowi swego rodzaju zabezpieczenie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracodawca zapewnia w niej, że zatrudni pracownika, ten z kolei – że podejmie się pracy.

Co to jest promesa w hotelarstwie?

Promesa – przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Jak długo czeka się na promesę?

Wydanie promesy nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub też poprosić o przesłanie pocztą.

Co to jest promesa na zakup broni?

Promesa na zakup broni, jest więc niczym innym jak zezwoleniem uprawniającym do nabycia określonej jednostki broni palnej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.