Kod BIC polskich banków

Identyfikator BIC

KOD BIC jest ośmio lub jedenasto znakowym identyfikatorem banku, który służy do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym.

Zasada jest następująca:
* każdy bank, który przystępuje do obszaru stosowania SEPA musi posiadać BIC,
* każdy bank, który korzysta z usług systemu EuroElixir musi posiadać BIC,
* każdy bank, który w obrocie międzynarodowym ( nie tylko europejskim) do przekazywania transakcji płatniczych korzysta z usług SWIFT, posiada swój identyfikator BIC.

W przypadku banku polskiego informację o BIC Klientowi powinien podać bank prowadzący dany rachunek bankowy.

W przypadku płatności kierowanych do banku polskiego systemem EUROElixir, identyfikator BIC jest dołączany automatycznie.

Kierując płatności nominowane w euro do banku poza Polską, należy dołączyć BIC tego banku. Identyfikator ten powinien podać posiadacz rachunku w dyspozycji płatniczej wraz z numerem IBAN.