Elixir. System bankowy Elixir

Przelewy ELIXIR

Elixir (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) – funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach.

Jest to system rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów.

Informacje wymieniane są z użyciem protokołu transmisji pakietowej X.25 lub poczty elektronicznej X.400. Istnieje także możliwość wymiany danych na nośnikach magnetycznych.
Przesyłane informacje są szyfrowane podpisem elektronicznym z użyciem algorytmu RSA.

Otwarcie Zamk. Początek sesji
w NBP
Koniec
sesji
przekazanie
wyników
do banku
Poranna 16:00 dnia poprzedniego 9:30 10:30 11:00
Popołudn. 9:30 13:30 14:30 15:00
Wieczorna 13:30 16:00 17:00 17:30

System ELIXIR pośredniczy w wymianie:
poleceń przelewu bankowego
dowodów wpłaty bankowej
poleceń zapłaty
czeków z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
not obciążeniowych (Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie – GOBI

Poprzednikiem ELIXIR-u był system wymiany papierowych dokumentów SYBIR.
W marcu 2005 KIR uruchomiła EuroELIXIR, odpowiednik systemu ELIXIR dla krajowych oraz transgranicznych rozliczeń w euro.