Do Kiedy Trzeba Zapłacić Podatek Dochodowy?

Do kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy? Na zapłatę podatku dochodowego, bez względu na okres rozliczeniowy, każdy przedsiębiorca ma czas do 20. dnia miesiąca, który następuje po okresie rozliczeniowym.

Kiedy przesuwa się zaliczka na podatek dochodowy za pracowników?

Ponadto Tarcza Antykryzysowa przesuwa również termin zapłaty zaliczek na podatek za pracowników (PIT-4). Dotychczas zaliczki te należało uiszczać do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Po zmianach zaliczki na podatek dochodowy za pracowników pobrane w maju i kwietniu będą mogły być uregulowane do 1 czerwca 2020 r.

Kiedy należy złożyć podatkowe zeznanie podatkowe?

Ważne terminy podatkowe – roczne zeznania 1 PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym; 2 do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składa się zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub 3 PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą należy złożyć do 31 stycznia za rok poprzedni wyłącznie elektronicznie More

Jakie są ważne terminy podatkowe?

Podstawowe ważne terminy podatkowe Rodzaj obowiązku Termin Obowiązki na gruncie PIT Obowiązki na gruncie PIT Rozliczenie na karcie podatkowej 7 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni Rozliczenie ryczałtu od przychodów 20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni Rozliczenie w przypadku podatku linioweg 20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni 4 more rows

Leave a Reply

Your email address will not be published.