Ile Wynosi Podatek Od Spadków I Darowizn?

Według ustawy o podatku od spadków i darowizn kwota podatku dla wartości spadku do 10 278 zł wynosi: 3% dla I grupy podatkowej, 7% dla II grupy podatkowej, 12% dla III grupy podatkowej.
Wysokość podatku to: 7% – gdy wartość udziału spadkowego nie przekracza 10 278 PLN. 719, 50 PLN + 9% nadwyżki ponad 10 278 PLN – gdy wartość udziału spadkowego zawiera się w przedziale pomiędzy 10 278 PLN a 20 556 PLN.

Jak się liczy podatek od spadków i darowizn?

GRUPA I

 1. Nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku do 10 278 złotych – podatek od spadku wynosi 3 procent od kwoty nadwyżki;
 2. Nadwyżka od 10 278 do 20 556 złotych – podatek: 308,30 zł plus 5 procent nadwyżki ponad kwotę 10 278 zł;
 3. Nadwyżka powyżej 556 złotych – podatek: 822,20 zł plus 7 procent nadwyżki ponad kwotę 20 556 zł.

Ile wynosi podatek od darowizny 2021?

I grupa podatkowa (3% do kwoty 10 278 zł; 308,30 zł plus 5% nadwyżki ponad 10 278 zł przy przedziale kwotowym 10 278 zł – 20 556 zł; 822,20 zł plus 7% nadwyżki ponad 20 556 zł przy kwocie przekraczającej 20 556 zł)

Ile wynosi podatek od spadku 2021?

Podatek od spadku i darowizny 2021 – ile wynosi? Wysokość podatku od spadków i darowizn nie jest stała i zależy od wartości otrzymywanego mienia oraz stopnia pokrewieństwa pomiędzy nabywcą, oraz spadkodawcą albo darczyńcą, czyli od grupy podatkowej. W rezultacie wartość podatku waha się od trzech do nawet 20 proc.

Ile darowizny bez podatku 2021?

Obowiązek zgłoszenia powstaje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, która dla grupy 1 (w tym grupy 0) wynosi 9637 zł. Przykład 1. Matka podarowała synowi w 2021 r. samochód o wartości 6000 zł.

See also:  Jak Zmienić Podatek Na Liniowy 2021?

Kto podlega podatkowi od spadków i darowizn?

Podatek od spadków i darowizn płacą wszyscy ci, którzy nabyli majątek w spadku albo jako darowizna. Podatek ten musi być zapłacony, jeśli wartość majątku jest wyższa od kwoty stanowiącej wartość wolną od podatku. Utarło się przekonanie, że łatwo uniknąć płacenia podatku od spadku i darowizny.

Jak urząd skarbowy nalicza podatek od spadku?

Podatek od spadku wynosi:

 • do kwoty 10 278 złotych: 3% w I grupie podatkowej, 7% w II grupie, 12% w III grupie;
 • od 10 278 do 20 556 złotych: 308,30 złotych + 5% nadwyżki od wartości ponad 10 278 złotych w I grupie, 719,50 złotych + 9% nadwyżki w II grupie, 1 233,40 złotych + 16% nadwyżki w III grupie;
 • Ile wynosi podatek od darowizny 2022?

  Wysokość podatku od spadków i darowizn 2022

  Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
  1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
  10.278 3%
  10.278 20.556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł
  20.556 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł

  Ile wynosi podatek od darowizny od osoby obcej?

  Darowizna od obcej osoby

  Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn osoby „obce” należą do tzw. III grupy podatkowej, a więc kwota wolna od podatku wynosi zaledwie 4902 zł. Stawka podatku od nadwyżki tej kwoty wynosi 20%.

  Ile wynosi podatek od spadku po wujku?

  Spadek w wysokości od 9 637 zł do 10 278 zł oznacza konieczność zapłacenia 3 procent podatku. Spadki warte od 10 278 zł do 20 556 zł wymagają zapłacenia 308,30 zł i 5 nadwyżki od kwoty 10 278 zł. Z kolei od spadków wartych ponad 20 556 zł trzeba zapłacić już 822,20 zł i 7 proc. nadwyżki od tej kwoty.

  See also:  Na Jaki Numer Bierze Się Kredyt W Orange?

  Jak liczy się udział w spadku?

  W przypadku kiedy spadkodawca jest bezdzietny dziedziczyć po nim będzie małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców spadkodawcy wynosi ¼ spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

  Czy muszę zapłacić podatek od spadku?

  Ile wynosi podatek od spadku po rodzicach? W przypadku dziedziczenia przez osoby należące do grupy I Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia całkowicie od podatku nabycie własności rzeczy czy praw majątkowych.

  Kto jest zwolniony z płacenia podatku od spadku?

  Małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym oraz macocha nabywcy mogą zostać całkowicie zwolnieni od podatku. Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie właściwemu urzędowi majątku nabytego w drodze spadku (na formularzu SD-Z2).

  Ile można przekazać darowizny bez podatku?

  Generalnie obowiązuje zasada, że dziecko nie musi zgłaszać żadnej darowizny otrzymanej od rodziców, jeśli jej wysokość nie przekracza 9673 zł. Jeśli jest inaczej, należy dokonać zgłoszenia – wraz z dowodem wpłaty pieniędzy na konto – i wówczas można skorzystać ze zwolnienia z podatku.

  Do jakiej kwoty można dać darowiznę bez podatku?

  W pierwszej grupie podatkowej kwota wolna od podatku w przypadku darowizny wynosi 9637 zł, dla grupy drugiej wartość ta ulega zmniejszeniu i wynosi 7276 zł, natomiast w grupie trzeciej próg ten wynosi 4902 zł.

  Jaki podatek od darowizny 100 tys?

  Brak podatku przy darowiznach rodzinnych

  Jeśli rzeczone 100 tys. zł jest przekazywane w ramach najbliższej rodziny, w formie darowizny, obowiązuje zwolnienie podatkowe. Nie ma przy tym znaczenia, jaką wartość ma darowizna i w jakiej postaci jest ona przekazywana.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.