Jak Podzielić Kredyt Hipoteczny Po Rozwodzie?

Warto wiedzieć

  1. Sądu nie obchodzi rozwód – oboje małżonkowie są zobowiązani do spłaty kredytu.
  2. Eks-małżonkowie muszą współdziałać, przynajmniej do zakończenia umowy kredytowej po stronie jednego z nich.
  3. W trakcie rozwodu najlepiej jest gdy oboje spłacają po 50% rat i nie opóźniają się z tym.

Czy po rozwodzie można przepisac kredyt hipoteczny?

Trzeba przyznać, że przepisanie kredytu hipotecznego na jednego małżonka nie jest trudną procedurą, ale wymaga zgody banku oraz wykreślenia współkredytobiorcy. Aby operacja była w 100% wykonalna, oboje kredytobiorców musi wyrazić na nią zgodę.

Co zrobić z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Kredyt hipoteczny ma to do siebie, że najczęściej zaciągany jest na wiele lat (nawet 20-30), w trakcie których może dojść do wielu sytuacji. Orzeczenie o rozwodzie nie ma wpływu na umowę kredytową nawet po rozwiązaniu związku małżeńskiego. Oznacza to zatem, że zasady spłaty kredytu hipotecznego pozostają niezmienne.

Czy można podzielić kredyt po rozwodzie?

Możliwe jest bowiem otrzymanie kredytu osoby, które nie są ze sobą spokrewnione oraz w żaden prawny sposób związane. Zasada, którą się kierują kredytodawcy, jest więc prosta: osoby, które razem podpisały umowę kredytową, muszą ją solidarnie spłacić i rozwód czy separacja tego nie zmienia.

Jak rozwiazac kredyt hipoteczny?

Para powinna się porozumieć, choć oczywiście nikt jej do tego nie zmusi. Jeśli jednak para nie może dojść do porozumienia to są instrumenty prawne, które pozwolą zabezpieczyć przyszłość, np. zmusić do spłaty drugą osobę, możliwe jest odstąpienie od długu, a także wspomniana powyżej sprzedaży nieruchomości.

Czy można dopisać kogoś do kredytu hipotecznego?

Istnieje także możliwość dopisania kogoś do kredytu hipotecznego już w trakcie funkcjonowania tego produktu bankowego i po jego udzieleniu. Taki zabieg stosuje się przede wszystkim w celu prawnego i formalnego uregulowania różnych zmian, jakie następują np. w użytkowaniu zakupionej nieruchomości.

See also:  Kredyt 300 Tys Na 25 Lat Jaka Rata?

Kiedy podział majątku po rozwodzie?

Podziału majątku wspólnego można dokonać jeszcze przed samym rozwodem, tj. przed wszczęciem postępowania o rozwód, czyli przed złożeniem pozwu o rozwód. Możliwy jest zarówno podział majątku przed rozwodem jak i podział majątku bez rozwodu.

Kto ma prawo do domu po rozwodzie?

Pomimo tego, iż dom został wybudowany za Wasze wspólne pieniądze, to i tak właścicielem domu jest tylko Twój małżonek. W polskim prawie obowiązuje zasada, iż to co zostało wybudowane na gruncie należy do właściciela tego gruntu. Nie oznacza to jednak, iż w ramach podziału majątku wspólnego nic się Tobie nie należy.

Kto spłaca kredyt hipoteczny po śmierci kredytobiorcy?

Zobowiązania finansowe nie wygasają nawet po śmierci kredytobiorcy. Jeśli więc dana osoba za życia zaciągnęła kredyt gotówkowy i zmarła przed spłatą wszystkich rat, obowiązek ten przypada w udziale jej najbliższym.

Czy jeden z małżonków może wziąć kredyt hipoteczny?

Jedynym sposobem na zaciągnięcie kredytu samodzielnie przez jednego z małżonków jest zawarcie ze współmałżonkiem umowy o rozdzielności majątkowej. Tzw. intercyzę można podpisać zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Aby była ważna i uwzględniona przez bank, należy ją zawrzeć u notariusza.

Czy można odpisac się od kredytu?

Nie, nie ma takiej możliwości. Jednego z klientów, dotychczas spłacającego kredyt i solidarnie odpowiedzialnego z innym kredytobiorcą za zobowiązanie, można odłączyć od umowy tylko na mocy specjalnego porozumienia z bankiem.

Jak podzielić kredyt hipoteczny?

Podlicz wszystkiego raty kredytu, które spłacałeś samodzielnie od czasu rozwodu i podziel ich sumę przez dwa. Otrzymasz kwotę odpowiadającą połowie spłaconych rat kredytowych. Tyle będzie musiał zwrócić Tobie były małżonek w sprawie o podział majątku.

Jak podzielic mieszkanie z kredytem?

Jeżeli kredytobiorcy i bank wypracują zgodne stanowisko, problem, co zrobić z mieszkaniem na kredyt po rozwodzie, rozwiązuje podpisanie aneksu do umowy. W aneksie zostaje wskazany jeden z byłych małżonków, na którym spoczywa obowiązek spłaty kredytu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.