Jak Założyć Profil Zaufany Przez Bank Santander?

Aby założyć Profil zaufany w Santander Bank Polska musisz mieć: aktualne dane. Z paska górnego wybierz zakładkę eUrząd. Kliknij Załóż Profil zaufany i uzupełnij dane (sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne i zaakceptuj niezbędne zgody i oświadczenia). Potwierdź dane narzędziem autoryzacji (smsKodem lub tokenem).

Leave a Reply

Your email address will not be published.