Jak Zrobić Raport Bankowy W Subiekcie?

1. Przejść do modułu Zestawienia i wybrać pozycję Raport bankowy. 2. Wskazać okres raportu i kliknąć Wylicz.

Jak sporządzić raport bankowy w Subiekcie?

Wejść do modułu Finanse – Raporty kasowe i wybrać przycisk Dodaj raport kasowy.

 1. Jeżeli jest to pierwszy raport na danym stanowisku kasowym, to należy wskazać stan początkowy dla każdej waluty używanej w kasie.
 2. Pod raport podpiąć wszystkie dokumenty kasowe wystawione we wskazanym okresie na dane stanowisko.

Jak sporządzić raport bankowy?

Raport kasowy składa się z zestawienia m.in. uporządkowanych, ponumerowanych faktur i rachunków zapłaconych gotówką, wniosków i rozliczeń zaliczek oraz dowodów wpłat do kasy (KP) i wypłat z kasy firmy (KW).

Jak się robi raport kasowy w Subiekcie?

Subiekt nexo – Jak wykonać raport kasowy?

 1. Przejść do modułu Finanse – Kasa na zakładkę Raporty Kasowe i wybrać opcję Dodaj – Raport kasowy.
 2. Wybrać kasę, oraz okres od/do.
 3. Po wskazaniu okresu należy odświeżyć tabelę Pozycje, klikając na nazwę jednej z kolumn.

Jak zrobić raport kasowy w Rewizorze?

W celu stworzenia schematu należy:

 1. Przejść do modułu Dekretacja dokumentów na zakładkę Schematy dekretacji i z górnego menu Dodaj wybrać Schemat dekretacji.
 2. W sekcji Podstawowe wprowadzić Nazwę schematu oraz typ dokumentu Raport Kasowy.

Jak zrobić bankowy dowód wpłaty subiekt?

Przejść do modułu Finanse – Operacje bankowe, a następnie wybrać opcję Dodaj wpłatę. 2. Jako rodzaj wpłaty wybrać opcję podzielona płatność. Uzupełnić kwotę wpłaty w walucie (wartość brutto faktury), pole w tym VAT (wartość VAT z dokumentu) oraz numer faktury.

Jak usunąc raport kasowy w programie subiekt?

1. Przejść do modułu Finanse – Raporty kasowe, a następnie wybrać raport kasowy, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wycofaj zatwierdzenie.

Jak napisać raport kasowy?

Wszystkie operacje muszą być ujęte w jednym zestawieniu czyli w Raporcie Kasowym w sposób chronologiczny wg dat. Raport kasowy sporządzamy co najmniej raz na miesiąc. Wszystkie wpłaty i wypłaty należy oddzielnie podsumować w danym raporcie kasowym z uwzględnieniem stanu kasy na początek i na koniec danego okresu.

See also:  Jak Spłacić Szybciej Kredyt W Ipko?

Jak się robi raport kasowy?

Żeby wypełnić raport kasowy należy obliczyć sumę przychodów i rozchodów następnie wpisuje stan początkowy i końcowy i sumuje ostateczne obroty raportu kasowego, następnie zanosi raport kasowy do upoważnionego pracownika księgowości. Warto pamiętać, że kopia raportu kasowego pozostaje w bloku raportów.

Jak wystawic raport kasowy?

Wejść do modułu Finanse – Raporty kasowe i wybrać przycisk Dodaj raport kasowy.

 1. Jeżeli jest to pierwszy raport na danym stanowisku kasowym, to należy wskazać stan początkowy dla każdej waluty używanej w kasie.
 2. Pod raport podpiąć wszystkie dokumenty kasowe wystawione we wskazanym okresie na dane stanowisko.

Jak prawidłowo zaksięgować raport kasowy?

Odbywa się ono na koncie „Kasa”. W przypadku, gdy kasjer przyjmuje do kasy środki lub raport kasowy stwierdza nadwyżki w kasie, księgowanie odbywa się po stronie Wn (Dt). I odwrotnie – wypłatę środków oraz wszelkie niedobory księguje się po stronie Ma (Cr).

Jak się wprowadza stan gotówki w kasie w Subiekcie?

Subiekt GT – Jak dodać stan początkowy kasy?

 1. Przejść do Słowników i otworzyć konfigurację Kasy.
 2. Zaznaczyć Kasę, w której zostanie wpisany Stan początkowy i kliknąć Popraw.
 3. Przy tabeli Stan początkowy kliknąć Dodaj. Uwaga!
 4. Wpisać Kwotę w walucie i opcjonalnie zmienić walutę. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem OK.

Jak wydrukować raport kasowy Rewizor?

Rewizor nexo – Jak wydrukować raport kasowy lub bankowy na podstawie zapisów na kontach?

 1. Przejść do modułu Raporty, w grupie Księgowość zaznaczyć Zapisy na kontach i kliknąć Uruchom.
 2. Ustawić odpowiednio filtry, następnie kliknąć Wylicz.
 3. Z górnego menu wybrać Operacje – Drukuj raport.
 4. Wskazać odpowiedni Wzorzec wydruku.

Jak zrobić raport miesięczny w Subiekcie?

​Program Subiekt nexo umożliwia wydrukowanie raportu miesięcznego. W tym celu należy przejść do modułu Urządzenia, zaznaczyć urządzenie, a następnie kliknąć górne menu Raporty –​ Drukuj raport miesięczny. W nowym oknie wybrać parametry wydruku i zatwierd​​zić przyciskiem OK.

See also:  Umowa Kupna-Sprzedaży Kto Płaci Podatek?

Jak wystawić paragon w Subiekcie?

Aby wystawić fakturę do paragonu, przejdź do modułu Sprzedaż. Wybierz z listy odpowiedni paragon i skorzystaj z opcji Wystaw fakturę. Uwaga: Subiekt 123 pozwala na wystawienie faktury wyłącznie do paragonu istniejącego w aplikacji. Formularz faktury zostanie uzupełniony danymi z paragonu.

Jak zrobić remanent w Subiekt GT?

Przejść do modułu Zestawienia, a następnie odnaleźć i otworzyć zestawienie Remanent na dzień dowolny. 2. W zestawieniu możemy ustawić datę (np. 31.12.2020), konkretne filtry wyszukiwania, które uściślą listę towarów, która ma się wyświetlić.

Leave a Reply

Your email address will not be published.