Podatek Detaliczny Co To?

Podatek od sprzedaży detalicznej (potocznie: podatek od marketów) – podatek od nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 milionów złotych miesięcznie, wprowadzony w Polsce 1 września 2016 z inicjatywy rządu Beaty Szydło.
Podatek od sprzedaży detalicznej i jego stawki Stawki podatku wynoszą: 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł; 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

Jaki podatek od sprzedaży detalicznej?

Natomiast stawki podatku kształtują się w sposób następujący: 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł; 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Co to jest podatek handlowy?

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej przewiduje dwie stawki daniny: 0,8 proc. i 1,4 proc. Pierwsza dotyczy przychodów między 17 mln a 170 mln zł miesięcznie, druga – powyżej 170 mln zł miesięcznie. W styczniu na wyższą stawkę załapało się 17 podatników, a na niższą – 76.

Czy podatek od sprzedaży detalicznej jest kosztem?

Podsumowując, podatek od sprzedaży detalicznej stanowi koszt pośredni i rozliczamy go w momencie ujęcia wydatku w księgach rachunkowych.

Jaki jest podatek dochodowy?

Progi podatkowe w 2021 r.

Pierwszy próg podatkowy – do 85 528 zł. Do tej kwoty należny podatek wynosi 17% uszczuplony o kwotę zmniejszającą podatek; Drugi próg podatkowy – powyżej 85 528 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę musimy zapłacić 32% podatku dochodowego.

Jak obliczyć podatek handlowy?

Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług. Przychód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług. Stawki podatku od sprzedaży detalicznej wynoszą natomiast odpowiednio: – 0,8 proc.

See also:  Kto Płaci Podatek Od Umowy O Dzieło Między Osobami Fizycznymi?

Ile wynosi podatek od handlu?

Stawki podatku wynoszą odpowiednio: 0,8 proc. podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł; 1,4 proc nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

Kto ma płacić podatek handlowy?

Zgodnie z przyjętą ustawą, podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni, a przedmiotem opodatkowania podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej.

Czy markety są opodatkowane?

Podatek ma objąć największe sieci detaliczne. Po ponad 4 latach przepychanek z Brukselą rząd postanowił obłożyć markety zapowiadaną od dawna daniną. Podatek od handlu obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. (trzeba będzie go rozliczyć po raz pierwszy do 25 lutego br.).

Kiedy koszty pośrednie są kosztem podatkowym?

Zgodnie z ogólną zasadą, jako koszty pośrednie należy traktować te koszty, w przypadku których nie jest możliwe przypisanie określonego przychodu z nimi związanego jak również okresu, w którym ten przychód został uzyskany.

Ile wynosi podatek dochodowy w 2022?

W przypadku dochodu wynoszącego do 120 000 zł podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek w kwocie 5100 zł. W przypadku dochodu przekraczającego 120 000 zł wysokość podatku wynosi 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Co to znaczy na ryczałcie?

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania.

Ile wynosi podatek od spadku?

Wysokość podatku to: 7% – gdy wartość udziału spadkowego nie przekracza 10 278 PLN. 719, 50 PLN + 9% nadwyżki ponad 10 278 PLN – gdy wartość udziału spadkowego zawiera się w przedziale pomiędzy 10 278 PLN a 20 556 PLN.

Leave a Reply

Your email address will not be published.