Podatek Od Spadków I Darowizn Jaki To Podatek?

Podatek od spadków i darowizn działa jak podatek od wzbogacenia – jest pobierany dlatego, że wraz z darowizną, powiększył się twój majątek. Powinien być wpłacony do gminy.
Stawki podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn
Kwota spadku lub darowizny
I 3% 822,20 zł i 7% nadwyżki
ponad 20 556 zł
II 7% 1644,5 zł plus 12% nadwyżki

Ile wynosi podatek od spadków i darowizn?

Wysokość podatku to: 7% – gdy wartość udziału spadkowego nie przekracza 10 278 PLN. 719, 50 PLN + 9% nadwyżki ponad 10 278 PLN – gdy wartość udziału spadkowego zawiera się w przedziale pomiędzy 10 278 PLN a 20 556 PLN.

Kto podlega podatkowi od spadków i darowizn?

Podatek od spadków i darowizn płacą wszyscy ci, którzy nabyli majątek w spadku albo jako darowizna. Podatek ten musi być zapłacony, jeśli wartość majątku jest wyższa od kwoty stanowiącej wartość wolną od podatku. Utarło się przekonanie, że łatwo uniknąć płacenia podatku od spadku i darowizny.

Czym jest podatek od spadków i darowizn?

1043). Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim, od przyrostu masy majątku, osobistym i samorządowym (gminnym).

Czy podatek od spadków i darowizn jest podatkiem lokalnym?

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych stanowią dochody własne gminy.

Ile wynosi podatek od darowizny 2021?

od kwoty ponad 10 278 zł do 20 556 zł podatek wynosi 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł; od kwoty ponad 20 556 podatek wynosi 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

See also:  Jaki Podatek Płaci Się Przy Zakupie Samochodu?

Jak obliczyć podatek od spadków i darowizn?

GRUPA I

 1. Nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku do 10 278 złotych – podatek od spadku wynosi 3 procent od kwoty nadwyżki;
 2. Nadwyżka od 10 278 do 20 556 złotych – podatek: 308,30 zł plus 5 procent nadwyżki ponad kwotę 10 278 zł;
 3. Nadwyżka powyżej 556 złotych – podatek: 822,20 zł plus 7 procent nadwyżki ponad kwotę 20 556 zł.

Jakie są grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn?

Podatek ten należy uiścić, gdy wartość majątku przekracza kwotę wolną od podatku – dla spadków i darowizn.

Wysokość podatku od spadków i darowizn 2022.

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
10.278 3%
10.278 20.556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł

Ile wynosi podatek od spadku po wujku?

Spadek w wysokości od 9 637 zł do 10 278 zł oznacza konieczność zapłacenia 3 procent podatku. Spadki warte od 10 278 zł do 20 556 zł wymagają zapłacenia 308,30 zł i 5 nadwyżki od kwoty 10 278 zł. Z kolei od spadków wartych ponad 20 556 zł trzeba zapłacić już 822,20 zł i 7 proc. nadwyżki od tej kwoty.

Czy trzeba płacić podatek od spadku po rodzicach?

Czy od spadku po rodzicach musisz zapłacić podatek? Dzieci nie płacą podatku od spadku po rodzicach. Mają jednak obowiązek złożyć do urzędu skarbowego odpowiednie dokumenty oraz złożyć w nim zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od spadków i darowizn.

Ile wynosi podatek od spadku 2020?

Podatek od spadku 2020

Kwota podatku, gdy wartość spadku wynosi:
dla: do 10 278 zł od 10 278 zł do 20 556 zł
I grupy podatkowej 3% 308,30 zł plus 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
II grupy podatkowej 7% 719,50 zł plus 9% nadwyżki ponad 10 278 zł
III grupy podatkowej 12% 1233,40 zł plus 16% nadwyżki ponad 10 278 zł
See also:  Getin Bank Kto Jest Wlascicielem?

Jaki podatek od darowizny od rodziców?

Rodzice należą do 0 grupy podatkowej, zatem wszelkie otrzymane od nich darowizny są całkowicie zwolnione od podatku od spadku i darowizn, pod warunkiem że po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku 9637 zł zostanie dopełniony obowiązek zgłoszeniowy do US.

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem lokalnym?

W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych koszt ujmowany jest na podstawie sporządzonej deklaracji PCC-3. Podatkiem lokalnym, który nie może stanowić kosztu, jest podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Stanowi on bowiem formę podatku dochodowego, który nie podlega odliczeniu.

Jakie są podatki samorządowe?

Do podatków lokalnych zalicza się wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych.

Jakie są podatki i opłaty lokalne?

Podatki i opłaty lokalne

 • Podatek od środków transportowych.
 • Podatek od nieruchomości.
 • Podatek rolny.
 • Podatek leśny.
 • Opłata targowa.
 • Opłata uzdrowiskowa.
 • Opłata miejscowa.
 • Opłata od posiadania psów.
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published.