Kod SWIFT polskich banków. SWIFT i BIC

Numer Swift kod Iban
Twoja wyszukiwarka

Strona Główna
IBAN
SWIFT
BIC
Elixir
Oblicz IBAN
Inne programy
our policies
Chcąc dokonać przelewu bankowego do innego kraju UE w cenie transakcji krajowej, musisz podać następujące dane:

Imię i nazwisko odbiorcy (lub firmy)
Międzynarodowy bankowy numer konta IBAN
Międzynarodowy numer banku BIC odbiorcy (SWIFT-Code)
Numer IBAN własnego konta bankowego
latest news

Numer kod SWIFT

KOD SWIFT (skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową.
W Polsce przyjęło się, że nazywamy go kodem SWIFT. Może być to nieco mylące, ponieważ za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC. Zatem mówiąc o kodach BIC i SWIFT mówimy o tym samym. Jest to jawny, stały i niezmienny kod.

Kod SWIFT zawiera 8 znaków i jest unikalny dla każdego banku w Polsce i zagranicą. Czasem można spotkać kod złożony z 11 znaków, wtedy 3 dodatkowe znaki identyfikują np. oddział banku.

Przed wysłaniem pieniędzy za granicę lub z zagranicznego konta na krajowe należy upewnić się, że stosujemy odpowiedni format numeru rachunku. Niepoprawne wprowadzenie numeru może skutkować opóźnieniami w realizacji operacji lub zwrotem pieniędzy na rachunek, z którego chcemy je przesłać.

special business offer

our strategies

Numery SWIFT polskich banków:

ABN AMRO BANK:
ABNAPLPW
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI:
POLUPLPR
BPH:
BPHKPLPK
BGŻ:
GOPZPLPW
Bank Handlowy (Citibank Handlowy):
CITIPLPX
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych:
BISPPLPW
Bank Millenium:
BIGBPLPW
Bank Ochrony Środowiska:
EBOSPLPW
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ:
BOTKPLPW
Bank Pocztowy:
POCZPLP4
Bank Spółdzielczy:
POLUPLPR
Bank Współpracy Europejskiej:
BWEUPLPW
BNP Paribas Bank:
BNPAPLP
BZ WBK:
WBKPPLPP
Calyon Bank Polska:
CRLYPLPW
CitiBank:
CITIPLPX
Danske Bank:
DABAPLPW
Deutsche Bank PBC:
DEUTPLPK
Deutsche Bank Polska:
DEUTPLP
Dexia Kommunalkredit Bank Polska:
DXKBPLPW
DOMINET BANK:
CUPRPLP2
DRESDNER BANK POLSKA:
DRESPLP
Dresdner Bank AG:
DRESPLPW
Fortis Bank Polska:
PPABPLPK
Getin Bank:
GBGCPLPK
ING Bank Śląski:
INGBPLPW
Inteligo:
BPKOPLPW
Invest-Bank:
IVSEPLPP
Kredyt Bank:
KRDBPLPW
LG Petro Bank (połączył się z Nordea Bankiem):
LGPBPLPW
Lukas Bank:
LUBWPLPR
mBank (BRE):
BREXPLPWMUL
MultiBank:
BREXPLPWMU
Nordea:
NDEAPLP2
PBK:
BPHKPLPK
PKO BP:
BPKOPLPW
Pekao SA (żubr):
PKOPPLPW
Polbank EFG Eurobank Ergasias:
EFGBPLPW
Raiffeisen Bank Polska:
RCBWPLPW
BZ WBK:
WBKPPLPP
VW Bank:
VOWAPLP1

 


our solutions
SWIFT – Stowarzyszenie dla Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, organizacja non-profit, mająca na celu umożliwienie wiarygodnej i niezależnej komunikacji, głównie w celu transferu funduszy; również nazwa systemu teleinformatycznego oferowanego przez tę organizację.

Z usług SWIFT korzysta obecnie ponad 8000 podmiotów bankowych na całym świecie.
Są nimi banki, brokerzy / maklerzy, menadżerowie inwestycyjni oraz podmioty infrastruktury rynkowej w obszarach płatności, papierów wartościowych, operacji skarbowych i handlowych.

Ponadto SWIFT oferuje bankom i innym uczestnikom rynku finansowego nowe rozwiązania – SWIFTSolutions – poprawiające zarządzanie płynnością, zapewniające standaryzację i automatyzację procesów biznesowych.

Należą do nich między innymi:
SWIFTNet Cash Reporting – dostęp do informacji o rachunkach w czasie rzeczywistym,
SWIFTNet Exceptions and Investigations – automatyzacja obsługi procesu reklamacji pozwalająca na osiągnięcie dużych oszczędności,
SWIFTNet Funds – standaryzacja i automatyzacja wszystkich procesów powiązanych z obsługą funduszy inwestycyjnych,
SWIFTNet Accord – centralne uzgadnianie, raportowanie i obsługa wyjątków dla potwierdzeń transakcji rynku pieniężnego.