Nasza polityka prywatności

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

Niniejsza Witryna udostępnia artykuły oraz usługi hostingu/blogowania zdjęć i filmów (“Usługi”), zgodnie z poniższą Polityką Prywatności, która może być aktualizowana od czasu do czasu bez powiadomienia użytkownika. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności i tworzy wiążącą umowę prawną, dlatego należy się z nią dokładnie zapoznać. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji, które przekazujesz nam za pośrednictwem Serwisu oraz podczas uzyskiwania dostępu, pobierania, nabywania lub korzystania z jakichkolwiek informacji, usług, produktów lub treści pojawiających się w Serwisie. Niniejsza Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. O wszelkich istotnych zmianach będziemy informować poprzez zamieszczenie nowej Polityki prywatności na Stronie. Wszelkie zmiany należy regularnie sprawdzać w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie odniesienia do nas, nasz, my lub podobnych słów odnoszą się do niniejszej Strony i jej podmiotów stowarzyszonych.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Naszą zasadą jest poszanowanie prywatności osób korzystających z Usług (każdy z nich to “Użytkownik”, a wszyscy razem to “Użytkownicy”). W związku z tym nie ujawniamy nieupoważnionym osobom trzecim nazwiska Użytkownika ani jego danych kontaktowych. Nie będziemy również monitorować, edytować ani ujawniać treści informacji o Użytkowniku, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

Zgodności z edyktami prawa lub podporządkowania się procesowi prawnemu, który został nam doręczony;
Chronić i bronić naszych praw lub własności;
działania w sytuacjach wyjątkowych w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników lub społeczeństwa;
Aby zapobiec lub zatrzymać wszelkie działania, które możemy uznać za nielegalne, nieetyczne, nieodpowiednie lub podlegające działaniom prawnym; lub
Naprawiać lub usuwać problemy z naszymi serwerami/oprogramowaniem/usługami.

Podczas rejestracji w celu uzyskania członkostwa w Witrynie oraz w trakcie korzystania z Witryny użytkownik może dobrowolnie przekazać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z nim lub zidentyfikowania go oraz do administrowania kontem (“Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować, między innymi, imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Strona może również gromadzić Dane osobowe, jeśli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w loteriach, ankietach, konkursach lub zawodach. Po zarejestrowaniu się na Stronie użytkownik tworzy swój profil i ustawienia prywatności. Informacje zawarte w profilu, a także imię i nazwisko, adres e-mail oraz zdjęcie, są wyświetlane osobom określonym w ustawieniach prywatności. Informacje zawarte w profilu, które Użytkownik przesyła do Witryny i upublicznia za pomocą ustawień prywatności, będą również dostępne dla innych użytkowników poprzez przeszukiwanie Witryny i mogą być dostępne dla wyszukiwarek stron trzecich. Ma to na celu przede wszystkim umożliwienie znajomym znalezienia Ciebie oraz treści tworzonych i przechowywanych przez Ciebie na Stronie. Zalecamy strzeżenie swojej anonimowości i poufnych informacji oraz nieużywanie prawdziwego imienia i nazwiska jako nazwy ekranowej lub nazwy użytkownika w stopniu umożliwiającym innym osobom identyfikację użytkownika.
Podczas korzystania z Witryny nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę za każdym razem, gdy łączy się ona z Witryną lub usługą online (“Dane dziennika”). Dane dziennika mogą obejmować między innymi adres protokołu internetowego komputera użytkownika, typ przeglądarki, stronę internetową odwiedzaną przed wejściem na jedną z Witryn oraz informacje wyszukiwane przez użytkownika na Witrynie.

SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są wykorzystywane do następujących celów: (i) w celu świadczenia i ulepszania naszych usług, funkcji i treści; (ii) w celu administrowania korzystaniem z naszych usług i kontem użytkownika; (iii) w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z Witryny i łatwego poruszania się po niej; (iv) w celu lepszego zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkownika; (v) w celu spełnienia żądań, które użytkownik może zgłosić; (vi) w celu spersonalizowania doświadczenia użytkownika; (vii) w celu zapewnienia ogłoszeń o usługach; oraz (viii) w celu dostarczenia użytkownikowi dalszych informacji i ofert od nas lub osób trzecich, które naszym zdaniem mogą okazać się przydatne lub interesujące, w tym biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji o powiązanych usługach. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zdecyduje, że nie chce już otrzymywać takich wiadomości, powinien postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w każdej z takich wiadomości. Ponadto użytkownik może w każdej chwili łatwo dostosować swoje ustawienia prywatności i poczty elektronicznej za pośrednictwem ustawień swojego konta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ EDUKACJA KONSUMENTÓW

Ochrona prywatności dzieci

Nie kierujemy Witryny do osób poniżej 13 roku życia i wymagamy, aby użytkownicy mieli ukończone 13 lat. W związku z tym świadomie nie gromadzimy ani nie przechowujemy na Stronie danych osobowych ani innych informacji od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało nam Dane osobowe bez jego zgody, powinien skontaktować się z [email protected], zatytułowanym Prywatność. W razie powzięcia przez Chartis wiadomości o tym, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało Chartis Dane osobowe, Chartis usunie takie informacje z naszych plików.
Zalecamy, aby osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia przed wysłaniem komukolwiek przez Internet jakichkolwiek informacji o sobie poprosiły o zgodę rodzica lub opiekuna.

Edukacja konsumentów w zakresie portali społecznościowych

Tworzenie bezpiecznego środowiska sieci społecznościowych jest dla nas ważne. Chociaż nie kierujemy ani świadomie nie zezwalamy na korzystanie z Serwisu użytkownikom poniżej 18 roku życia, zainteresowane osoby mogą odwiedzić następujące łącza stworzone przez Federalną Komisję Handlu, aby dowiedzieć się więcej o wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa w serwisach społecznościowych:

http://onguardonline-gοv/socialnetworking-html
http://onguardonline-gοv/socialnetworking_youth-html

INNE INFORMACJE/LOGOWANIE I PLIKI COOKIE

Podobnie jak wiele witryn internetowych, używamy plików “cookie” do gromadzenia informacji. Cookie to mały plik danych, który przenosimy na dysk twardy komputera użytkownika w celach archiwizacyjnych. Trwałe pliki cookie” służą do zapisywania nazwy użytkownika i hasła logowania w celu umożliwienia zalogowania się do Witryny w przyszłości. Używamy “plików cookie identyfikujących sesję”, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu, lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownik korzysta z Witryny, oraz aby monitorować ruch internetowy na Witrynie i zbiorcze wykorzystanie Witryny. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, zmieniając jej opcje, aby przestała akceptować pliki cookie lub aby wyświetlała monit przed zaakceptowaniem pliku cookie z odwiedzanych stron internetowych. Jeśli jednak użytkownik nie akceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać ze wszystkich części Witryny lub wszystkich funkcji usług.

Korzystamy również z usług zewnętrznych firm reklamowych – takich jak Gοοgle Adsense – oraz sieci reklamowych, aby wyświetlać reklamy w naszym imieniu, gdy użytkownik odwiedza Stronę. Firmy te mogą wykorzystywać “informacje nieidentyfikujące” (które nie będą zawierać Twojego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) o Twoich wizytach na tej Stronie i innych stronach internetowych w celu dostarczenia reklam o towarach i usługach, które Cię interesują. Wycinek z witryny Gοgle Adsense :

Google używa pliku cookie DoubleClick na stronach wydawców wyświetlających reklamy AdSense dla treści. Zgodnie z obowiązującymi prawami, zasadami i regulacjami, będziesz miał jedyne i wyłączne prawo do wykorzystania wszystkich danych pochodzących z wykorzystania pliku cookie DoubleClick w dowolnym celu związanym z Twoją działalnością, pod warunkiem, że Gοοgle może wykorzystywać i ujawniać te dane zgodnie z warunkami polityki prywatności reklam Google i wszelkimi obowiązującymi prawami, zasadami i regulacjami.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i dowiedzieć się, jakie masz możliwości wyboru, aby te informacje nie były wykorzystywane przez te firmy, odwiedź Network Advertising Initiative (networkadvertising-org) i przeczytaj ich artykuł dotyczący rezygnacji z reklamy behawioralnej.

UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

Członkowie/Autorzy.
Oprócz nazwy użytkownika, wszelkie komentarze i materiały zamieszczane przez użytkownika na Stronie będą publicznie dostępne. Użytkownik zamieszcza i udostępnia swoje Dane osobowe oraz treści na Stronie na własne ryzyko. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne i przyjemne korzystanie z Witryny, nie jesteśmy w stanie kontrolować działań innych użytkowników, którym Użytkownik może udostępnić swoje treści i/lub informacje zawarte w profilu. Ponadto nie jesteśmy w stanie przewidzieć możliwości innych użytkowników w zakresie obchodzenia ustawień prywatności. Użytkownik rozumie, że nawet po usunięciu Informacji osobistych i treści z Witryny kopie informacji mogą pozostać widoczne na zbuforowanych lub zarchiwizowanych stronach internetowych lub na lokalnych komputerach użytkowników, którzy mogli pobrać lub przechowywać informacje.
Nawet przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, jakie podejmujemy w celu ochrony informacji, zalecamy powstrzymanie się od wysyłania prywatnych informacji lub Informacji osobistych za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu lub innych usług komunikacyjnych.

Informacje zbiorcze i informacje nieidentyfikujące.
Możemy udostępniać informacje zbiorcze, w tym informacje nieidentyfikujące oraz Dane dziennika, osobom trzecim w celu analizy branżowej, profilowania demograficznego oraz dostarczania ukierunkowanych reklam innych produktów i usług.

Dostawcy usług.
Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia świadczenia naszych usług, świadczenia usług w naszym imieniu, wykonywania usług związanych z administracją Witryny (w tym, bez ograniczeń, usług konserwacji, hostingu i zarządzania bazami danych, analiz internetowych i administracji). Wspomniane strony trzecie mają dostęp do danych osobowych nieidentyfikujących użytkownika lub danych dziennika (plików cookie) wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

ZMIANA LUB USUWANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Wszyscy członkowie/autorzy mogą przeglądać, aktualizować, poprawiać lub usuwać Dane osobowe znajdujące się w ich profilu rejestracyjnym, logując się na swoje konto i zmieniając “preferencje użytkownika” związane z ich kontem. Jeśli użytkownik całkowicie usunie wszystkie takie informacje, jego konto może zostać dezaktywowane. Możemy zachować zarchiwizowaną kopię danych użytkownika zgodnie z wymogami prawa lub w uzasadnionych celach biznesowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Troszczymy się o zabezpieczenie informacji o użytkowniku. Stosujemy szereg standardowych środków mających na celu ochronę informacji przed nieuprawnionym dostępem.

TRANSFER MIĘDZYNARODOWY

Państwa “nieidentyfikujące” dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza granicami Państwa stanu, prowincji, kraju lub innej jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy dotyczące ochrony prywatności mogą nie zapewniać takiej samej ochrony jak w Państwa jurysdykcji. Osoby przebywające poza terytorium Stanów Zjednoczonych, które zdecydują się przekazać nam informacje, informujemy, że dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych i tam przetwarzane. Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przesłanie takich informacji, oznacza zgodę na taki transfer.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

Witryna zawiera łącza do innych witryn. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić reklamodawcę poprzez “kliknięcie” na baner reklamowy lub inny rodzaj reklamy, lub klikniesz na inne łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę internetową tej strony trzeciej. Fakt, że umieszczamy łącze do strony internetowej lub prezentujemy baner reklamowy lub inny rodzaj reklamy, nie stanowi poparcia, upoważnienia ani oświadczenia, że jesteśmy powiązani z daną stroną trzecią, ani też poparcia dla jej polityki lub praktyk w zakresie prywatności lub bezpieczeństwa informacji. Nie sprawujemy kontroli nad witrynami internetowymi osób trzecich. Te inne witryny mogą umieszczać na komputerze użytkownika własne pliki cookie lub inne pliki, zbierać dane lub żądać od użytkownika informacji osobistych. Inne strony internetowe i usługi stosują różne zasady dotyczące wykorzystania lub ujawniania danych osobowych, które im przekazujesz. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności lub oświadczeniami innych odwiedzanych witryn.