Jak Zlozyc Wniosek O 300 Plus Przez Bank Pko Bp?

Wniosek o 300+ można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, a więc również w systemie bankowości internetowej Banku BNP Paribas. Wniosek o świadczenie w ramach Programu Dobry Start można złożyć w systemie GOonline.
3 kroki do złożenia wniosku Dobry start przez internet

 1. W serwisie iPKO wybierz kolejno e-Urząd -> Wniosek Dobry start i wypełnij wniosek.
 2. Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z adresu [email protected]
 3. Po weryfikacji wniosku ZUS wypłaci Ci świadczenie.

Jak zlozyc wniosek 300 Plus?

to wniosek możesz złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS. Jeśli będziesz składać wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, musisz mieć profil na tym portalu.

Jeśli jesteś rodzicem, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem:

 1. portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 2. portalu [email protected],
 3. bankowości elektronicznej.

Jak zlozyc wniosek 300 Plus bez Profilu Zaufanego?

Wniosek 300 Plus – instrukcja z PUE ZUS:

 1. Zaloguj się do PUE ZUS,
 2. wybierz zakładkę Ubezpieczony (z górnego menu),
 3. wybierz Dobry Start,
 4. kliknij Utwórz nowy wniosek,
 5. wybierz swoją formę prawną (rodzic / opiekun / uczeń) i kliknij Dalej,
 6. wybierz rok szkolny: 2021/2022 i kliknij Dalej,

Jak wypełnić wniosek 300 Plus przez bank?

Jak wypełnić wniosek w Programie Dobry Start

Wniosek o świadczenie dobry start znajdziesz po zalogowaniu do systemu eBankNet, w menu Wniosek 300+ – „Nowy wniosek”. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu internetowego. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

Czy przez Bank PKO można złożyć wniosek 300+?

Wniosek o świadczenie Dobry start są dostępne w iPKO od 1 lipca br. do 30 listopada br. Pamiętaj, wniosku Dobry start nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku. 5.

Jak zlozyc wniosek na 300 Plus przez internet?

Gdy zalogujemy się do PUE ZUS należy:

 1. wybrać zakładkę Ubezpieczony,
 2. wybrać Dobry Start,
 3. kliknąć nowy wniosek.
 4. wybrać formę prawną – rodzin, opiekun, uczeń
 5. wybrać rok szkolny 2021/20221.
 6. podać swoje dane osobowe i adresowe,
 7. kliknąć dodaj dziecko i podać jego dane.
See also:  Podatek Ile Sie Placi?

Jak zlozyc wniosek o 300 Plus przez Bank Spoldzielczy?

Wniosek o świadczenie dobry start znajdziesz po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej, w menu Wniosek 300+ – ‘Nowy wniosek’. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu internetowego. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

Jak odebrac 300+?

Można to zrobić przez: Portal informacyjno-usługowy [email protected], bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS.

300+ wniosek

 1. Dobry start 2021 – wniosek.
 2. Wniosek o ‘Dobry start’ – pomoc w wybranych placówkach.
 3. 300+ na wyprawkę szkolną – wnioski od 1 lipca 2021 r.

Jak sprawdzić status wniosku 300+?

Jak sprawdzić status wniosku? Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Status wniosku sprawdzisz tam nawet w sytuacji, gdy składałeś go przez bankowość elektroniczną lub portal [email protected], a nie przez PUE ZUS.

Kto może zlozyc wniosek 300+?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W jakich bankach można złożyć wniosek 300+?

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie dobry start przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (z wyłączeniem systemu moj.bnpparibas.pl) Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.