Podatek Pcc Kto Płaci?

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty tego rodzaju podatku leży po jednej ze stron sporządzonej umowy. Jest to najczęściej osoba kupująca.
Kto i kiedy płaci podatek przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania – użytkownik, przy umowie pożyczki – biorący pożyczkę, przy ustanowieniu hipoteki – składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki, przy umowie zamiany – strony czynności, co oznacza, iż obydwie strony solidarnie odpowiadają za zapłatę podatku.

Kto płaci podatek PCC przy sprzedaży mieszkania?

ze sprzedażą nieruchomości, zawieranej w postaci aktu notarialnego, obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnej spoczywa na notariuszu. To on pobiera od klienta należy podatek PCC oraz wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Gdzie należy zapłacić podatek PCC?

Deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych złóż do urzędu skarbowego odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania. Zrób to w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pożyczki.

Czy sprzedający płaci podatek PCC?

Jak widać zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości wiąże się z koniecznością rozliczenia z fiskusem obu stron transakcji. Podatek od kupna mieszkania, czyli np. PCC płaci kupujący, natomiast sprzedający w niektórych przypadkach musi uiścić podatek dochodowy.

Kto płaci PCC pożyczka?

Warto też zapamiętać, kto płaci podatek od pożyczki – otóż PCC zawsze płaci pożyczkobiorca, czyli osoba, która zaciąga zobowiązanie.

Kiedy płaci się podatek PCC od zakupu mieszkania?

Zobowiązanie z tytułu podatku PCC należy uregulować w terminie 14 dni, licząc od daty powstania obowiązku podatkowego, tj. od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W większości przypadku, wysokość podatku jest wyliczana i opłacana przez notariusza w imieniu nabywcy.

Czy płaci się podatek PCC przy zakupie nowego mieszkania?

Co do zasady podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) płacony na rzecz Skarbu Państwa nie dotyczy umów z deweloperem. Jego obowiązek powstaje przy kupnie mieszkania na rynku wtórnym. PCC wynosi 2 proc. i jest obliczany od wartości rynkowej zakupionego mieszkania (najczęściej jest to cena podana w akcie notarialnym).

See also:  Jak Splacic Karte Kredytowa?

Jak zapłacić podatek PCC za samochód?

Wypełniony formularz PCC-3 trzeba złożyć w centrum obsługi w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną. Z kolei kwotę podatku od kupna samochodu można wpłacić w kasie urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania bądź wysłać przelewem na konto urzędu.

Od jakiej kwoty płacimy podatek PCC 3?

PCC-3 służy do kontroli prawidłowości obliczenia podatku oraz terminowości jego zapłaty. Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej, której wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł, jest zwolniona od PCC (np.

Jak zapłacić podatek PCC 3 przelewem?

Wystarczy, że zalogujemy się do naszej bankowości internetowej. Następnie w zakładce przelewy wybieramy opcję: podatkowy. Wówczas musimy podać informację, że chcemy zapłacić daną daninę poprzez wpisanie skrótu PCC 3 oraz wybrać właściwy urząd skarbowy. Bank sam podpowie numer konta.

Kiedy kupujący nie płaci podatku PCC?

Wynosi on 19 proc. i płaci się go wyłącznie od dochodu, a nie od kwoty transakcji, gdy do sprzedaży nieruchomości doszło przed upływem pięć lat podatkowych od momentu jej nabycia.

Kiedy nie płaci się PCC?

Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej, której wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł, jest zwolniona od PCC (np. kupujesz używany rower za 500 zł). Jeśli cena roweru odpowiada jego wartości rynkowej, nie musisz składać deklaracji PCC‑3 i płacić podatku.

Czy od pożyczki trzeba płacić PCC?

W myśl przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki podlega opodatkowaniu stawką 0,5% podstawy (wartość pożyczonej kwoty pieniędzy). W przypadku gdy podmiotem udzielających pożyczki jest firma, która zajmuje się tego typu usługami na co dzień, pożyczki podlegają zwolnieniu z podatku PCC.

Jak zapłacić podatek PCC od pożyczki?

Jest na to 14 dni od dnia zawarcia umowy – w tym czasie pożyczkobiorca powinien udać się do swojego urzędu skarbowego i dokonać następujących czynności:

  1. złożyć wypełnioną deklarację PCC-3,
  2. uregulować należny podatek od umowy pożyczki.
See also:  Jaki Kredyt Jest Najtańszy?

Kto składa PCC-3 od pożyczki?

W takim przypadku, każdy z nabywców, każda ze stron umowy zamiany oraz każdy ze wspólników spółki cywilnej jest podatnikiem solidarnie zobowiązanym do zapłaty podatku. Na każdym z nich ciąży więc obowiązek złożenia deklaracji, przy czym jeden z nich składa deklarację PCC-3, a pozostali załączniki PCC-3/A.

Leave a Reply

Your email address will not be published.