Jakie Są Odsetki Ustawowe?

Zasadniczo można wymienić trzy rodzaje odsetek ustawowych:

 • odsetki kapitałowe, które naliczane są od pożyczonego kapitału;
 • odsetki za opóźnienie, naliczane, gdy nie zostanie spłacona kwota całkowita zobowiązania lub jej część;
 • odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 • Jaki jest wzór na wyliczenie odsetek ustawowych?

  Wzór na wyliczenie odsetek ustawowych to: Kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek ustawowych / 365 Pewne kwestie mogą budzić wątpliwości, przedstawiamy zatem dwie dodatkowe uwagi dpo wzoru: Dni zwłoki są obliczane od pierwszego dnia od momentu upłynięcia terminu płatności.

  Co to są odsetki ustawowe?

  Odsetki ustawowe – najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki odsetkom ustawowym wierzyciel nie musi wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie.

  Ile wynoszą odsetki ustawowe w 2021?

  Odsetki ustawowe (za opóźnienie)

  (poprzednio: 6,75% w skali roku od 4 listopada 2021 r., 6,00% w skali roku od 7 października 2021 r., 5,60% w skali roku od 29 maja 2020 r., 6% w skali roku od 9 kwietnia 2020 r., 6,5% w skali roku od 18 marca 2020 r., a jeszcze wcześniej 7% rocznie – od 1 stycznia 2016 r.

  Jakie są obecnie odsetki ustawowe?

  3,6% w skali roku dla odsetek ustawowych od sumy pieniężnej. 5,6% w skali roku dla odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. 8,1% lub 10,1% (zależnie od typu podmiotu, który jest dłużnikiem) dla odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

  Ile wynoszą odsetki ustawowe w 2022?

  Odsetki ustawowe (kapitałowe), należne na podstawie art. 359 § 2 kodeksu cywilnego – 7,00% w skali roku od 9 marca 2022 r. 5% rocznie – od 1 stycznia 2016 r. do 17 marca 2020 r.).

  See also:  Ile Wkladu Wlasnego Na Kredyt Mieszkaniowy?

  Ile wynoszą odsetki ustawowe 2020?

  Podsumowując: Odsetki ustawowe 2020 – 4% w skali roku. Maksymalne odsetki ustawowe – 8% w skali roku. Odsetki ustawowe za opóźnienie 2020 – 6% w skali roki.

  Jakie są odsetki w urzędzie skarbowym?

  Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi w latach 2019-2022 – 8% w skali roku. Jest ona ustalana jako suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, z tym że stawka ta nigdy nie może być niższa niż 8%. Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, czyli obecnie 4%.

  Jakie odsetki od niezapłaconej faktury 2021?

  Wysokość odsetek za opóźnienie określonych w Kodeksie cywilnym zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. W Monitorze Polskim wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie obwieszcza Minister Sprawiedliwości. Od 4 listopada 2021 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 6,75% w stosunku rocznym.

  Do jakiej kwoty nie płacimy odsetek 2022?

  Na podstawie Ordynacji podatkowej nie uiszcza się odsetek za zwłokę, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, czyli 8,70 zł.

  Jakie odsetki ustawowe czy za opóźnienie?

  Wysokość odsetek ustawowych kapitałowych można obliczyć, sumując stopę referencyjną NBP (1,50%) i 3,5 pp., wobec czego te wynoszą 5%. Odsetki maksymalne to ich dwukrotność, a więc 10% w skali roku. Odsetki za opóźnienie to natomiast stopa referencyjna NBP (1,50%) i 5,5 pp., wobec czego wynoszą one 7%.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.