Kredyt Węglowy Co To?

Kredyty węglowe są ściśle regulowanym środkiem wymiany służącym do „równoważenia” lub neutralizacji emisji dwutlenku węgla. Pojedynczy kredyt węglowy ogólnie oznacza prawo do emisji jednej tony metrycznej dwutlenku węgla lub równoważnej masy innego gazu cieplarnianego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.